• CANALS DE PARTICIPACIÓ
  • PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
  • Els pressupost participatiu és un mecanisme de participació social que permet a la població decidir de forma col·lectiva amb els i les regidores i personal tècnic de l'administració sobre una part dels pressupostos municipals. És una forma de gestionar amb i per a la ciutadania, permetent que els veïns i veïnes de Benigànim diagnostiquen, prioritzen, deliberen i executen una part dels recursos municipals. És una manera amb la qual la ciutadania influeix directament en la decisió de com i en què gastar eixos recursos públics 

Enviar proposta

 • PROCESSOS PARTICIPATIUS
  • Participa en els debats i processos previs a l'aprovació d'alguna normativa o d'una actuació municipal. La teua opinió és important per a l'Ajuntament. Amb els processos participatius, l'Ajuntament ofereix a la ciutadania la possibilitat de participar en la elaboració i modificació de normativa que afecta al municipi, a més de donar la seua opinió sobre certes actuacions que el consistori tinga previst dur a terme.

   Les persones registrades poden participar en qualsevol dels processos que l'Ajuntament engegue. A més, poden participar amb aportacions en la fase de consulta pública de noves ordenances i reglaments, entre altres. L'Ajuntament també obri processos per a rebre aportacions i opinions sobre actuacions municipals concretes.

 • PROPOSTES CIUTADANES
 • Les propostes ciutadanes son un mecanisme de participació que permet a la ciutadania prendre de forma directa qualsevol decisió municipal que crega convenient.

  En cas d'aprovar-se, el govern municipal l'assumirà com a pròpia i la durà a terme. En cas que la proposta no siga de competència municipal, l'Ajuntament farà totes les accions que estiguen a les seues mans per a aconseguir la seua realització.

 • COM FUNCIONA?
  1. Creació d'una proposta. Qualsevol persona major de 16 anys empadronada a Benigànim pot crear una proposta, previ registre en la plataforma. L'únic que s'ha de fer es polsar en "Crear una proposta" i omplir els camps requerits. La proposta pot ser una simple frase, però recomanem detallar-la tant com siga possible, inclús afegir material addcional per a que siga més completa i interessant. Una vegada creada, apareixerà en aquest portal per a que qualsevol persona puga donar-li suport.
  2. Suport a propostes. Per a recolzar una de les propostes que apareix a la web, haurem de polsar sobre "Recolzar aquesta proposta", que apareix en cadascuna. Les propostes hauran de rebre una certa quantitat de suport per a passar a la següent fase, concretament el 10% (que suposa 556 recolzaments).
  3. Decisió sobre propostes. Quan una proposta aconsegueix el suport necessari, s'anuncia en aquest portal. A partir d'eixe moment, hi ha 45 dies per a que tota la ciutadania puga debatre i informar-se sobre la proposta. Totes les propostes relacionades que sorgisquen en el debat i que hagen aconseguit el suport necessari en els primers 30 dies del temps de debat, s'agruparan junt amb la proposta inicial per a decidir sobre elles al mateix temps. Passats els 45 dies, les propostes s'exposen en un espai de votació en aquest portal, on durant una setmana qualsevol persona empadronada al municipi major de 16 anys pòdrà decidir si està a favor o rebutja la proposta. Per a participar en aquest pas, s'haurà de tindre compte d'usuari completament verificat, per a garantir un procés segur.
  4. Realització de les propostes. En el cas que hi haja més gent recolzant una proposta que rebutjant-la després de la setmana de votació, aquesta s'acceptarà com a proposta col·lectiva de la ciutadania i el govern de l'Ajuntament l'assumirà com a pròpia per a executar-la. Per a aquesta acció, en el termini màxim de dos mesos es realitzaran els informes tècnics corresponents per a comprovar la legalitat, viabilitat i cost econòmic de la proposta, tenint en compte als sectors afectats i a la persona que haja llançat la proposta, per a detallar finalment l'actuació corresponent per part de l'Ajuntament. En cada proposta, es publicaran els informes realitzats i un seguiment de les actuacions que es duguen a terme, per a garantir un correcte desenvolupament de la proposta de forma transparent.

 • QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?
 • Qualsevol persona major de 16 anys empadronada a Benigànim que vulga participar pot presentar propostes, intervindre als debats, comentar en totes les seccions i difondre el que passa a la plataforma i participar en el procés de votacions, previ registre en el portal.

  Les associacions i/o col·lectius del municipi poden registrar-se amb comptes col·lectius per a crear propostes i intervindre als debats, però no podran recolzar ni votar propostes. Aquesta acció sols es pot dur a terme amb un compte individual completament verificat, és a dir, contrastat amb el padró municipal.

 • QUINES DADES PUC AFEGIR A LES MEUES PROPOSTES?
 • Quan crees una proposta ciutadana hi ha un apartat titolat "Imatge descriptiva", en el qual pots seleccionar una imatge relacionada amb la proposta. Es recomaa posar títol descriptiu a la imatge, per a ajudar a l'accessibilitat. Per a eliminar la imatge, sols s'ha de clicar sobre l'opció "Eliminar imatge".

  Les imatges hauràn de tindre una altura mínima de 475 píxels i el seu tamany no podrà ser superior a 1MB.

  Baix del camp de la imatge, trobareu un mapa on podeu ubicar les propostes ciutadanes. El mapa pot ampliar-se. Per a posar un punt d'ubicació (marcador blau) sols hi ha que clicar una vegada al lloc desitjat.

 • DIFERÈNCIA ENTRE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS I PROPOSTES CIUTADANES.
 • Els projectes que es presenten als pressupostos participatius son idees de com gastar part del pressupost municipal, mentre que les propostes ciutadanes son idees sobre qualsevol acció que l'Ajuntament pot dur a terme, implique o no despesa econòmica. Poden ser, per exemple, modificar normatives o ordenances, desenvolupar plans, etc.

  Els pressupostos participatius son un procés anual, on els projectes es plantegen i després passen per una fase de suport on els més recolzats passen a una fase de votació. Les propostes ciutadanes es poden realitzar en qualsevol moment i necessiten el recolzament del 10% de la població per a passar a la fase de votació.

  Així, els projectes de pressupostos participatius estan restringits a idees de despesa i a una cronologia més tancada, mentre que les propostes ciutadanes poden ser accions de qualsevol tipus i activar-se en qualsevol moment, encara que a canvi necessiten el suport inicial del 10% de la població per a poder votar-se.