Què és la participació ciutadana?

La participació ciutadana, entesa com la intervenció de la ciutadania en l'esfera pública, ha de ser un eix de treball transversal a tota l'actuació municipal. L'Ajuntament ha de vetllar perquè la participació ciutadana complemente als òrgans representatius i permetre a la ciutadania ser part activa en totes les fases del procés de generació d'accions: anàlisi i diagnòstic, propostes, debat i avaluació. Es tracta de facilitar que la ciutadania siga part del govern i de la seua gestió.

Per què és important la participació ciutadana?

Hi ha ciutadans i ciutadanes que volen participar, proposar, aportar i decidir sobre el dia a dia del nostre poble. La participació ciutadana permet a la ciutadania exposar les seues idees sobre qualsevol assumpte relacionat amb la vida del poble i els i les seues habitants, i també corresponsabilitzar-se en la gestió pública.

Com puc participar?

Processos participatius
  • Pressupostos participatius
  • Propostes ciutadanes
  • Bústia ciutadana
  • App Línia Verda

Necessite algun coneixement?

Qualsevol persona pot participar mitjançant els canals de participació de l'Ajuntament.